به جشنواره و مسابقات استان یزد خوش‌آمدید

شرایط و ضوابط شرکت کنندگان:

  • رده سنی اعضای گروه می بایست حد اکثر۳ تا ۶ سال باشند .
  • اعضای گروه سرود حداقل ۸ و حداکثر باید ۱۲ نفر ( یک سرپرست + یک مربی + ۱۰ نفر اعضای گروه ) باشد .