به جشنواره و مسابقات استان یزد خوش‌آمدید

شماره تماس: ۳۶۲۸۶۸۰۲(۰۳۵)

پست الکترونیک دفتر نشریه: info@jashnvareyazd.ir

آدرس: یزد بلوار منتظر قائم ابتدای کوچه شهید نصیری , کد پستی ۸۹۱۶۷۹۷۳۵۵